free website templates
Mobirise

Darujte nám 2 % z dane – podporíte našu tvorbu
Vás to nestojí ani cent (len trochu času na vyplnenie tlačiva a jeho doručenie na daňový úrad). Dve percentá z dane sú peniaze zo zaplatenej dane, ktoré musíte odviesť štátu. Vy však máte možnosť rozhodnúť a venovať ich vybranému subjektu z tretieho sektora. Ak VY neurčíte, komu majú Vaše 2 % pomôcť, budú automaticky odvedené do štátnej kasy.

Ako nám môžete darovať 2 % z dane:

Postup pre zamestnancov, za ktorých ročné zúčtovanie dane robí zamestnávateľ:

- zamestnanec musí do 15.2.2020 požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – vyplní tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania... – v oddiele VII. Žiadosť o vystavenie potvrdenia... je nutné zaškrtnúť možnosť Žiadam o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona.

- na základe tejto vyplnenej žiadosti zamestnávateľ vystaví Potvrdenie o zaplatení dane na účely § 50 zákona najneskôr do 15. apríla 2020.

- údaje z Potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona je potrebné uviesť do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane... (uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, je potrebné vypočítať si 2 % zo zaplatenej dane, dátum zaplatenia dane, podpis, príp. súhlas so zaslaním údajov)

- ak vo Vyhlásení o poukázaní podielu zaplatenej dane zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov (meno, priezvisko, trvalý pobyt), pošleme Vám naše nové CD, ktoré plánujeme financovať aj z Vašich darovaných 2 %.

- obe tlačivá Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane... je nutné najneskôr do 30.4.2020 poslať alebo doručiť osobne na daňový úrad podľa miesta bydliska zamestnanca.


Ostatní (SZČO, živnostníci, zamestnanci, ktorí si sami podávajú daňové priznanie...):

- priamo v daňovom priznaní uvedú komu chcú darovať dve percentá z dane:

  • DP FO, typ A – VIII. Oddiel – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona
  • DP FO, typ B – XII. Oddiel - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov FO podľa § 50 zákona
  • DP PO – VI. Časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov PO

Údaje o prijímateľovi (do tlačiva VYHLÁSENIE):

IČO: 50033727

Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno: BOJŇANSKÍ JUNÁCI

Súpisné číslo: 550

PSČ: 956 01

Obec: BOJNÁ
Ak zaškrtnete súhlas so zaslaním údajov

(meno, priezvisko, trvalý pobyt),

pošleme Vám naše nové CD, ktoré plánujeme financovať aj z Vašich

darovaných 2 %.

VYHLÁSENIE

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

©2019  BOJŇANSKÍ JUNÁCI | VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ.